1. Izrada projektne dokumentacije

Naziv projekta: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće (KK.10.1.3.05.0002)

Fond: Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Program potpore: Prioritetna os 10- Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.2020.“ za sufinanciranje aktivnosti pripreme strateških projekata regionalnog razvoja u Slavoniji, Baranji i Srijemu

Nositelj projekta: Osječko-baranjska županija

Ukupna vrijednost projekta: 2.132.611,25 kuna

Iznos koji sufinancira Europska unija: 1.812.719,55 kuna (85%)

Trajanje projekta: 30 mjeseci

Razdoblje provedbe : 01.05.2018.-01.11.2020.

OPIS PROJEKTA:  Projekt Izrada projektne dokumentacije za izgradnju regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće ima za cilj izradu ukupne projektno-tehničke dokumentacije potrebne za izgradnju prve faze Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće, planiranog kapaciteta 3.000 tona jabuka i drugih voćnih vrsta, kao i povrća pogodnog za skladištenje. Skladišni prostor planiran je s komorama s ULO režimom i komorama s dinamičkom atmosferom, te prostora u standardnom režimu rada. Unutar objekta biti će smještene linije za pranje i kalibriranje, linije za sortiranje i pakiranje jabuka i ostalih voćnih vrsta, kao i za sortiranje i pakiranje povrća, te laboratorij za kontrolu kvalitete.  Regionalni distribucijski centar za voće i povrće je infrastrukturni projekt u sektoru voća i povrća koji ima značaj strateškog projekta na regionalnoj razini u razvoju poljoprivrede, kao i pokretanju gospodarske aktivnosti u Županije, kao i širem regionalnom području.

Aktivnosti projekta su priprema projektno-tehničke i studijske dokumentacije za izgradnju Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće, upravljanje  projektom te informiranje i vidljivost. Izrada projektno-tehničke i studijske dokumentacije uključuje projektiranje idejnog rješenja, izradu glavnog i izvedbenog projekta, kao i troškovnika i opis radova po izvedbenom projektu te ostale studijsku dokumentaciju koja podrazumijeva elaborat/studiju utjecaja na okoliš i Studiju izvodljivosti s analizom troškova i koristi. Regionalni distribucijski centra za voće i povrće projektirat će se na principu održive gradnje i zaštite okoliša korištenjem obnovljivih izvora energije postavljanjem sunčanih kolektora na krovnim površinama objekta.

Regionalni distribucijski centar za voće i povrće strateški je projekt Osječko-baranjske županije čija je izgradnja planirana kroz tri faze. U prvoj fazi planirana je izgradnja skladišnih kapaciteta za voće i povrće sa sortirnicom, pakirnicom i laboratorijem za praćenje kontrole kvalitete proizvoda, linija za proizvodnju soka, potrebnih upravnih i pomoćnih prostorija. U drugoj fazi planirana je izgradnja objekta s dodatnim skladišnim prostorom za smještaj voća i povrća, linija, tunela za brzo smrzavanje s potrebnim skladišnim kapacitetom za čuvanje smrznutog voća i povrća, sušare za voće i povrće, te aukcijske dvorane. U trećoj fazi planirana je izgradnja objekta u kojem će biti smješten tehnološki inkubator s malim linijama za proizvodnju prerađevina od voća i povrća s prostorijama za pripremu proizvoda za tržište (dizajn, marketing i slično).

Regionalni distribucijski centar za voće i povrće gradit će se na području Eko zone Nemetin i postat će centar organizacije proizvodnje voća i povrća prvenstveno mali proizvođača jer će omogućiti korisnicima niz prednosti od koncentracije proizvoda i organiziranog plasmana na tržište, uštede pri skladištenju i pripremi proizvoda za tržište, sortiranje, kalibriranje i pakiranje proizvoda prema sve složenijim zahtjevima kupaca i maloprodajnih lanaca, jednostavniju i bržu organizaciju distribucije proizvoda, planiranje proizvodnje i opskrbe tržišta, zadržavanje jednake kakvoće voća i povrća tijekom cijelog razdoblja skladištenja, postizanje veće cijene proizvoda na tržištu, te ostalih aktivnosti koje će omogućiti da proizvođači postanu konkurentniji na domaćem tržištu, te stvoriti uvjete za izvoz prema tržištima EU i drugim.

Izgradnja Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće doprinijet će povećanju razvoja područja kroz povezivanje svih prioritetnih područja suradnje Razvojnog sporazuma za Slavoniju, Baranju i Srijem (prehrane, bioekonomije, unapređenje lanca vrijednosti i stvaranje regionalnih razvojnih središta kroz pametnu specijalizaciju, obrazovanje i regionalnu infrastrukturu, turizam i kreativno društvo).

Poveznice:
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/