Društveni ugovor o osnivanju REGIONALNOG DISTRIBUCIJSKOG CENTRA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA VOĆE I POVRĆE  d.o.o. Osijek