RDC OBŽ d.o.o. nema zatvorenih postupaka javne nabave.